Terms of Service

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing alle gebruik van de wpblogspot.com website en alle inhoud, diensten en producten die beschikbaar zijn op of via de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wpblogspot Campus sites en wpblogspot.tv. De Website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door wpblogspot.com. ( “Wpblogspot”). De website wordt aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding zonder wijziging van alle van de bepalingen en voorwaarden hierin opgenomen en alle andere operationele regels, beleid en procedures die kunnen worden van tijd tot tijd op deze site door wpblogspot (gezamenlijk de “Overeenkomst”) gepubliceerd.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u toegang tot of het gebruik van de website.Door de toegang tot of het gebruik van een deel van de web site, gaat u ermee akkoord te worden gebonden aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Als je niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan kunt u geen toegang tot de website of gebruik maken van alle services. Als deze voorwaarden worden beschouwd als een aanbod van wpblogspot, wordt de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden.

1. Uw wpblogspot.com account en Site. Als u een blog op de website te maken, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en blog, en je bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in het kader van de rekening en eventuele andere acties in verband met de blog. Je moet niet te beschrijven of trefwoorden om uw blog toe te wijzen op een misleidende of onwettige wijze, met inbegrip van op een manier die bestemd zijn voor de handel op de naam of reputatie van anderen, en wpblogspot kunnen wijzigen of te verwijderen enige beschrijving of trefwoord dat het onjuist of onrechtmatig acht, of anders waarschijnlijk wpblogspot veroorzaken aansprakelijkheid. U moet onmiddellijk wpblogspot van onbevoegd gebruik van uw blog, uw account of enige andere inbreuken op de beveiliging te melden. wpblogspot is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten door U, met inbegrip van schade van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van dergelijke handelingen of omissies.

2. Verantwoordelijkheid van contribuanten. Als u een blog opereren, commentaar op een blog, post materiaal op de website, post links op de website, of op andere wijze (of toestaan dat een derde partij te maken) materiaal dat beschikbaar is via de website (dit materiaal, “Content” ), U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van, en de eventuele schade die voortvloeit uit, dat Content. Dat is het geval, ongeacht of de inhoud in kwestie vormt tekst, afbeeldingen, een audiobestand, of computer software. Door het maken van inhoud ter beschikking, verklaart en garandeert u dat:

het downloaden, kopiëren en gebruik van de Content zal geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot de auteursrechten, patenten, handelsmerken of handelsgeheimen rechten van een derde partij,
als uw werkgever rechten van intellectuele eigendom die u maakt, je hebt ofwel (i) toestemming gekregen van uw werkgever te plaatsen of beschikbaar maken van de Content, inclusief, maar niet beperkt tot software, of (ii) beveiligd tegen uw werkgever een verklaring van afstand met betrekking tot alle rechten in of naar de inhoud,
u zich volledig hebben voldaan aan derden licenties met betrekking tot de inhoud, en hebben al het nodige gedaan om succesvol te passeren aan eindgebruikers elke gewenste termen,
de inhoud bevat geen of geen virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere schadelijke of destructieve inhoud te installeren;
de inhoud is geen spam, wordt niet machine- of willekeurig gegenereerd en niet onethisch of ongewenste commerciële inhoud ontworpen om verkeer naar sites van derden of vergroting van de zoekmachine rankings van sites van derden, of om verdere onrechtmatige daden bevatten (zoals als phishing) of misleiden ontvangers als de bron van het materiaal (zoals spoofing),
de inhoud is niet pornografisch, lasterlijk of lasterlijk, geen bedreigingen bevatten of aanzetten tot geweld tegen personen of entiteiten, en niet de privacy of publiciteitsrechten schenden van een derde partij,
uw blog krijgt niet geadverteerd via ongewenste elektronische berichten, zoals spam links op nieuwsgroepen, e-mail lijsten, blogs en websites, en dergelijke ongevraagde promotionele methoden,
uw blog is niet genoemd op een manier die uw lezers onrechte de indruk wekt denken dat je bent een andere persoon of bedrijf. Bijvoorbeeld, URL of de naam van uw blog is niet de naam van een ander dan uzelf of anders dan je eigen bedrijf persoon; en
je hebt, in het geval van Content die computer code, nauwkeurig gecategoriseerd en / of beschreven van het type, de natuur omvat, maakt gebruik van en de effecten van de stoffen, ook verzocht om dit te doen door wpblogspot of anderszins.

Door het indienen van inhoud aan wpblogspot voor opname op uw website, geef je wpblogspot een wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om te reproduceren, wijzigen, aanpassen en publiceren van de Content uitsluitend ten behoeve van het weergeven, distribueren en promoten van uw blog . Als je Content verwijdert, zal wpblogspot redelijke inspanningen gebruiken om deze van de website te verwijderen, maar u erkent dat caching of verwijzingen naar de inhoud niet onmiddellijk beschikbaar worden gemaakt.

Zonder beperking van die verklaringen of garanties, wpblogspot heeft het recht (maar niet de verplichting) om, in wpblogspot’s eigen goeddunken (i) weigeren of inhoud die naar het redelijk oordeel wpblogspot’s, in strijd is met wpblogspot beleid of op enigerlei wijze schadelijk verwijderen of verwerpelijk, of (ii) te beëindigen of te weigeren toegang tot en het gebruik van de website naar een persoon of entiteit die om welke reden dan ook, in wpblogspot’s eigen goeddunken. wpblogspot zal niet verplicht om een terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen te bieden hebben.

3. Vergoedingen en betaling.
Geen kosten of heffingen blog te openen.

4. Betaalde diensten.

vergoedingen; Betaling. Door in te schrijven voor de Pro-account gaat u ermee akkoord om te betalen wpblogspot de in ruil voor de diensten kosten. Toepasselijk vergoedingen zullen worden gefactureerd vanaf de dag dat uw Pro-account is gevestigd. Pro-accounts kunnen geannuleerd worden door u op elk moment.
Ondersteuning. Pro-accounts zijn inclusief toegang tot prioriteit e-mail ondersteuning. “E-mail support”: de mogelijkheid om verzoeken om technische ondersteuning ondersteuning via e-mail op elk gewenst moment (met redelijke inspanningen van wpblogspot te reageren binnen een werkdag) met betrekking tot het gebruik van de Pro-account te maken. “Priority” betekent dat de steun voor Pro-account klanten voorrang op ondersteuning van de gebruikers van de norm, gratis wpblogspot.com blogging diensten. Alle Pro-account steun wordt verleend in overeenstemming met wpblogspot Pro praktijken, procedures en beleid.

5. Verantwoordelijkheid van de website bezoekers. wpblogspot niet heeft beoordeeld, en kan niet beoordelen, al het materiaal, met inbegrip van computerprogrammatuur, geplaatst op de website, en kan dus niet verantwoordelijk voor dat materiaal inhoud, het gebruik of de gevolgen zijn. Door het bedienen van de website, is wpblogspot niet die impliceren dat het onderschrijft het materiaal daar gepost, of dat zij van mening dergelijk materiaal om nauwkeurige, nuttig of niet schadelijk zijn. U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om uzelf en uw computer te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. De Website kan inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk is, evenals de inhoud met technische onnauwkeurigheden, typografische fouten en andere fouten bevatten. De website kan ook materiaal dat de privacy of publiciteitsrechten schendt, of inbreuk maakt op de intellectuele eigendom en andere eigendomsrechten van derden, of het downloaden, kopiëren of gebruik van die onderworpen is aan aanvullende voorwaarden, vermeld of onuitgesproken bevatten. wpblogspot wijst elke verantwoordelijkheid voor schade die ontstaat door het gebruik door bezoekers van de website, of van een downloaden door de bezoekers van de inhoud gepost daar.

6. Inhoud Geplaatst op andere websites. We hebben nog niet beoordeeld, en kan niet beoordelen, al het materiaal, met inbegrip van computerprogrammatuur, ter beschikking gesteld via de websites en webpagina’s waarop wpblogspot.com links, en die verwijzen naar wpblogspot.com. wpblogspot heeft geen controle over deze websites en webpagina’s non-wpblogspot, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik ervan. Door te linken naar een niet-wpblogspot website of webpagina, is wpblogspot niet die impliceren dat het een dergelijke website of webpagina onderschrijft. U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om uzelf en uw computer te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. wpblogspot wijst elke verantwoordelijkheid voor schade die ontstaat door het gebruik van niet-wpblogspot websites en webpagina’s.

7. inbreuk op het auteursrecht en de DMCA-beleid. Zoals wpblogspot anderen vraagt om zijn intellectuele eigendomsrechten te respecteren, maar respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal op of in verband met door wpblogspot.com inbreuk maakt op uw auteursrecht, wordt u aangemoedigd om wpblogspot melden. wpblogspot zullen reageren met al deze berichten, met inbegrip van indien nodig of wenselijk door het verwijderen van de inbreukmakende materiaal of het uitschakelen van alle links naar de inbreukmakende materiaal. In het geval van een bezoeker die inbreuk kan maken of herhaaldelijk inbreuk maakt op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van wpblogspot of anderen, wpblogspot kan, naar eigen goeddunken, te beëindigen of te weigeren toegang tot en het gebruik van de website. In het geval van een dergelijke beëindiging zal wpblogspot niet verplicht om een terugbetaling van alle reeds betaalde om wpblogspot bedragen te bieden hebben.

8. Intellectuele Eigendom. Deze overeenkomst is niet overzetten van wpblogspot om u alle wpblogspot of intellectuele eigendomsrechten van derden, en alle rechten, titels en belangen in en op die goederen blijft (tussen de partijen) uitsluitend bij wpblogspot. wpblogspot, wpblogspot, wpblogspot.com, de wpblogspot.com-logo en alle andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden in verband met wpblogspot.com, of de Website zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van wpblogspot of licentiegevers wpblogspot’s. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met de website kunnen de handelsmerken van andere derde partijen. Uw gebruik van de website verleent u geen recht of licentie te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken elke wpblogspot of handelsmerken van derden.

9. Wijzigingen. wpblogspot behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, te wijzigen of enig onderdeel van deze overeenkomst te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website naar aanleiding van de bekendmaking van eventuele wijzigingen in deze overeenkomst betekent acceptatie van deze wijzigingen. wpblogspot kan ook, in de toekomst, bieden nieuwe diensten en / of functies via de website (met inbegrip van de introductie van nieuwe instrumenten en middelen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.

10. Beëindiging. wpblogspot kan uw toegang tot alle of een deel van de website te allen tijde te beëindigen, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang. Wilt u deze Overeenkomst of uw wpblogspot.com account te beëindigen (als je die hebt), kun je gewoon stoppen met het gebruik van de website. Niettegenstaande het voorgaande, als je een Pro-account, zoals account kan alleen worden beëindigd door wpblogspot als u niet kunt deze overeenkomst schenden en niet aan een dergelijke inbreuk te genezen binnen dertig (30) dagen na kennisgeving wpblogspot om u daarvan; met dien verstande dat, wpblogspot de website onmiddellijk te beëindigen, als onderdeel van een algemene uitschakeling van onze dienstverlening. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die door hun aard de beëindiging moet overleven na beëindiging, met inbegrip van overleven, maar niet beperkt tot, eigendom bepalingen, afwijzing van garantie, schadevergoeding en beperkingen van aansprakelijkheid.

11. Afwijzing van garanties. De website wordt geleverd “as is”. wpblogspot en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch wpblogspot noch haar leveranciers en licentiegevers, maakt de garantie dat de Website foutloos of dat de toegang daartoe zal continu of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u kunt downloaden van, of op andere wijze verkrijgen van inhoud of diensten via de website naar eigen inzicht en risico.

12. Beperking van aansprakelijkheid. In geen geval zal wpblogspot, of haar leveranciers of licentiegevers, aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot een onderwerp van deze overeenkomst onder een contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere wettelijke of billijke theorie voor: (i) enige bijzondere, incidentele of gevolgschade; (Ii) de kosten van aanschaf of vervangende producten of diensten; (Iii) voor de onderbreking van het gebruik of verlies of beschadiging van gegevens; of (iv) voor alle bedragen die de door u betaalde vergoedingen overschrijden wpblogspot kader van deze overeenkomst in de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de actie. wpblogspot is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging als gevolg van zaken die buiten hun redelijke controle. Het voorgaande is niet van toepassing voor zover door de geldende wetgeving verboden is.

13. Algemene vertegenwoordiging en garantie. U verklaart en garandeert dat (i) uw gebruik van de website zal worden in strikte overeenstemming met de wpblogspot privacybeleid met deze overeenkomst en alle toepasselijke wet- en regelgeving (met inbegrip van maar niet beperkt tot lokale wet- of regelgeving in uw land, staat, stad , of een andere overheid gebied, met betrekking tot online gedrag en aanvaardbare inhoud, en met inbegrip van alle van toepassing zijnde wetten met betrekking tot de overdracht van uit de Verenigde Staten of het land technische gegevens waar u woont) en (ii) uw gebruik van de website zal geen inbreuk of verduisteren de intellectuele eigendomsrechten van derden.

14. Schadeloosstelling. Gaat u akkoord met vrijwaren wpblogspot, haar contractanten, en zijn licentiegevers, en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten van en tegen alle claims en kosten, inclusief advocatenkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van deze overeenkomst.

Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen wpblogspot en u met betrekking tot het onderwerp ervan, en ze mogen alleen worden gewijzigd door een schriftelijke wijziging door een bevoegd directeur van wpblogspot ondertekend, of door de terbeschikkingstelling door wpblogspot van een herziene versie. De heersende partij in een actie of procedure om deze overeenkomst af te dwingen is gerechtigd om de kosten en advocaatkosten. Als enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar wordt gehouden, zal dat deel worden opgevat als oorspronkelijke bedoeling van partijen weer te geven, en de resterende gedeelten zullen volledig van kracht blijven. Een verklaring van afstand door een partij van een bepaling of voorwaarde van deze Overeenkomst of een inbreuk daarop, in één geval, zal geen afstand doen van een dergelijke bepaling of voorwaarde of enige volgende schending daarvan. U mag uw rechten onder deze overeenkomst aan elke partij die instemt met, en stemt ermee in om gebonden te zijn door de bepalingen en voorwaarden toe te wijzen; wpblogspot kan zijn rechten op grond van deze overeenkomst zonder voorwaarde toe te wijzen. Deze overeenkomst zal bindend zijn en zal ten goede komen van de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.